book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"บูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อวิถึชีวิตที่ยั่งยืน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การประชุมวิชาการประจำปี (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2552
รูปเล่ม756 หน้า
หัวเรื่องมนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา