Type Book
Title"73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; กองบรรณาธิการ ทิพย์ธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ]
Imprintกรุงเทพฯ : กอง, 2558
Description191 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
Subject