book cover
Type Music sound recording
ชื่อเรื่องเพลงตับมโหรีของเก่า [soundrecording] : ทรงพระกรุงณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกเสียงเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศักราช 2529/ สุเทพ ไทยวัฒนานนท์ ; ผาณิต พูนศิริวงศ์ ; สมชาติ รอบกิจ, คณะผู้จัดทำ ; อำรุง เกาไศยนันท์, นัยนา เพิ่มสุริยา, ผู้บรรยาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ 2550
รูปเล่ม4 ม้วน : เสียง

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา