Type Book
Title"ล้อต๊อก" : ตลกสยามสี่แผ่นดิน
Imprint[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2545]
Description(41), 100 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject

1  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170