book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง สังคมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสังคมออนไลน์ / โดย อิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์
ผู้แต่งอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
รูปเล่มง-ซ, 207 แผ่น : ตาราง
หัวเรื่องการแก้ปัญหา
 การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน -- วิจัย []
 การเรียนรู้แบบผสมผสาน -- วิจัย []
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- วิจัย []
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิจัย []
 สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย []
 สื่อสังคมออนไลน์

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา