book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งกำหนดแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรม / โดย ทิวาวัฒน์ ธนาสนะ
ผู้แต่งทิวาวัฒน์ ธนาสนะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
รูปเล่มก-น, 349 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตาราง
หัวเรื่องความขัดแย้งของรุ่นวัย
 ความหลากหลายในองค์กร
 พหุวัฒนธรรมนิยม -- วิจัย []
 สัมพันธภาพในงาน -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา