book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชัการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / โดย พรพนา รัตนพงษ์ไชย
ผู้แต่งพรพนา รัตนพงษ์ไชย
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
รูปเล่มก-ฐ, 242 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน -- วิจัย []
 การสอนแบบโครงงาน -- วิจัย []
 ทักษะชีวิต
 นักเรียนมัธยมศึกษา -- วิจัย []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา