book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องโครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย [videorecording]: ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU) / ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555
รูปเล่ม1 แผ่น (23 นาที) เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย []
 การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทย []
 รัฐสภา -- ไทย -- การประเมินผล []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา