book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2558 [videorecording] / จัดทำโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุกรม กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร, 2558
รูปเล่ม1 แผ่น (3 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่องเพิ่มเติมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498- []
หัวเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม -- ไทย []
 ภาพยนตร์สารคดี
 วันอนุรักษ์มรดกไทย
 ศิลปวัตถุไทย -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา []
 ศิลปวัตถุโบราณ -- ไทย -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา