book cover
Type Book
ชื่อเรื่องต่อกรกับวายร้ายตัวน้อยด้วยกลยุทธ์ทางจิตวิทยา / หวางหง : ผู้เขียน ; ผู้แปล : สุธิมา กฤตย์ธนวัตร ; บรรณาธิการ : ณราชิต นามเรืองศรี text
ผู้แต่งหวางหง
ISBN9786162757174
 9786162757174 : 145 บาท
 9786163480187
 9786164072480
 9786164072480 255
 9786164210240
 9786164210240 250
 9786164210240 250 �ҷ (��ԨҤ)
 9786164210240 250 บาท
 9786164210240 250 บาท (บริจาค)
 9786164453784
 9786164453784 : 290
 9786167154381
 9786169138167
 9786169287438
 9786169287438 375 บาท
 9786169287438 375
 9789742319403
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารา พับลิชชิ่ง, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม366 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องการกระจายอำนาจ -- ไทย []
 การพัฒนาประชาธิปไตย -- ไทย []
 การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
 ภาวะสังคม -- ไทย []
 ��ЪҸԻ��
 ��ЪҸԻ�� -- ����Ÿ�������� []
 �����Ѱ
 การบริหารรัฐกิจ -- ไทย []
 การประชาสัมพันธ์ -- คำศัพท์ []
 การเป็นบิดามารดา
 จิตวิทยา
 จิตวิทยาเด็ก
 เด็ก -- การเลี้ยงดู []
 ไทย -- การเมืองและการปกครอง []
 ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ []
 บริการสังคม
 บิดามารดาและบุตร
 ประชาธิปไตย
 ประชาธิปไตย -- แง่ศีลธรรมจรรยา []
 ประชาธิปไตย -- แง่สังคมวิทยา []
 พลศาสตร์ของไหล
 มนุษย์กับสังคม
 สังคมวิทยา
 สังคมศาสตร์และศีลธรรมจรรยา
 การตลาด -- คำศัพท์ []
 การตลาดอินเตอร์เน็ต -- คำศัพท์ []
 การท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม
 การบริหารการศึกษา
 การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด
 การสื่อสาร
 การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
 คติชนวิทยา -- ไทย []
 โฆษณา -- คำศัพท์ []
 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
 ธรรมรัฐ
 นิทาน -- ประวัติและวิจารณ์ []
 นิทานพื้นบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 ประชาธิปไตย -- ไทย []
 ผู้นำทางการศึกษา
 ฟลูอิไดเซชัน
 ภาษาอังกฤษ -- การสอบ []
 ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย []
 ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ []
 ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ []
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 โรงเรียน -- การบริหาร []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 สังคมศาสตร์กับศีลธรรมจรรยา
 สังคมศาสตร์กับศีลธรรมจรรยา -- ไทย []
 สื่อสังคมออนไลน์
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

14
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักหอสมุดกลาง สจล, แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...

21

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา