book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Good Agricultural Practices for maize seed production : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [Text]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4407-2559 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุุ์ข้าวโพด
 Good agricultural practices for maize seed production
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ISBN9786163582669
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนานาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม(4) 12 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามกษ. 4407-2559 Copy 1Non-circulation
3
LocationCall NODetailStatus
KPRU633.15 ก218กฉ.1Available
4

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา