book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ = Professional experiences in communication arts / จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ...[และคนอื่น ๆ]
ISBN9749755766
 9749755766 ล.1
 9749755774
 9749755774 ล.2
 9789749755761
 9789749755778
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 15
 พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม2 เล่ม : ภาพประกอบ
หัวเรื่องExperience
 Mass media
 นิเทศศาสตร์
 ประสบการณ์
 สื่อมวลชน


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา