Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม ; คณะทำงาน กิติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
Varying Titleหกสิบปีพระบารมีปกฟ้า
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2556
Description2 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 30 ซม
Subject