book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงใหม่ 2560) / ยุพดี ศิริวรรณ [Text]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมTax Accountion
ผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ
ISBN9786164402836
 9786164402836 180.00
 9786164402836 180 บาท
 9786164402836 180
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร: พิมพ์ดี, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งแรก (ปรับปรุงใหม่ 2560)
 พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงใหม่ 2560)
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560
 พิมพ์ครั้งแรก 2543 ปรับปรุงใหม่ 2560
 ปรับปรุงใหม่ 2560
รูปเล่ม1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
ลิงค์Content
 Sample Text
 Cover
 ปกและสารบัญ
หัวเรื่องภาษีเงินได้ -- ไทย -- การบัญชี []
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- การบัญชี []
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- ไทย -- การบัญชี []
 ภาษี -- การบัญชี []
 การบัญชีภาษีอากร
 การบัญชีภาษีอากร -- ไทย []
 การบัญชี
 อากร
 ภาษีอากร
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- การบัญชี []
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- การบัญชี -- ไทย []
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ไทย -- การบัญชี []
 การบัญชีภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- การบัญชี []
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- การบัญชี []
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- การบัญชี []
 ภาษีรายได้ -- การบัญชี []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา