book cover
Type Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข ประจำปี 2537 และ 2538 เสนอในการสัมมนาผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข ประจำปี 2537 และ 2538 วันที่ 9-11 มกราคม 2539 ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่งการสัมมนาผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข ประจำปี 2537 และ 2538 (2539 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539
รูปเล่ม520 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องพืชเศรษฐกิจ
 วนศาสตร์
 วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
 ศัตรูพืช
 สัตว์
 การพัฒนาชนบท
 เทคโนโลยีการประมง
 เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 พันธุวิศวกรรม

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา