book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ปี พ.ศ.2552 / สุทธิดา มะลิแก้ว
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุม
 การวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ปี พ.ศ. 2552
ผู้แต่งสุทธิดา มะลิแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาราวรรณการพิมพ์ , 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม107 ; 21 ซ.ม
หัวเรื่อง
 
 
 

1
2
3
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา616.9792 ส773ร Copy 1On Shelf

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา