book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
ผู้แต่งชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
ISBN9789740333586
 9789740333586 135.00
 9789740333586 135
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม99, [4] หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWY157 ช2ก 2558 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWY157 ช2ก 2558 Copy 2Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWY157 ช2ก 2558 Copy 3Available
3
4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Phatthalung618.20231 ช029ก 2558 Copy 1Available
Phatthalung618.20231 ช029ก 2558 Copy 2Available
Phatthalung618.20231 ช029ก 2558 Copy 3Available
Phatthalung618.20231 ช029ก 2558 Copy 4Available
Phatthalung618.20231 ช029ก 2558 Copy 5Available
6
7
8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

10
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา618.20231 ช114ก Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา618.20231 ช114กCopy 2On Shelf
11
12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

13
14
LocationCall NODetailStatus
Ongkharak LibraryWY157 ช114 2558Copy 1Avilable
Panyananthaphikkhu LibraryWY157 ช114ก 2558Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryWY157 ช114 2558 ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryWY157 ช114 2558 ร.3Copy 3Avilable
Ongkharak LibraryWY157 ช114 2558 ร.4Copy 4Avilable
15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

16
LocationCall NODetailStatus
KPRU610.736788 ช114กฉ.1Available

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา