book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร : รายงานการวิจัย = Development of farmer's group potential to adopt sufficiency economy philosophy : villages surrounding Nonghan Lake Sakon Nakhon province / คณะผู้วิจัย,ธวัชชัย ไพใหล ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ISBN183
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552
รูปเล่ม[10], 114, [9] แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องเกษตรกร -- การดำเนินชีวิต []
 เกษตรกร -- ไทย -- สกลนคร []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- สกลนคร []
 เศรษฐกิจพอเพียง

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา