book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย" : รายงานการเสวนาทางวิชาการ / จัดโดย เนติบัณฑิตยสภา ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2546 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย" (2546 : กรุงเทพฯ)
ISBN188 (บริจาค)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546
รูปเล่ม[10], 128 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ไทย []
 คดีและการสู้คดี -- สถิติ -- ไทย []
 ความผิดทางอาญา
 นักโทษ

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา