book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" = Maekhong River Basin for the sustainable development : a case study of Sawannakhet Province, P.D.R. Laos / บรรณาธิการ, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติม"ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"
 รายงานโครงการวิจัยเรื่อง "ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"
ISBN9749849957 230
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม[14], 166 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หัวเรื่องการศึกษาขั้นประถม -- ลาว []
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- ลาว []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ลุ่มน้ำโขง []
 ศิลปกรรมพื้นบ้าน -- ลาว []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา