book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ" / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิิจจัดทำ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ; [สมศักดิ์ วิราพร, บรรณาธิการ]
ISBN392
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2546
รูปเล่ม342 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา