book cover
Type Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จัดทำโดย งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2538
รูปเล่ม8 เล่ม
หัวเรื่องการวางแผนการศึกษา -- ไทย []
 การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย []
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา