book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2560 / กองบรรณาธิการ
ISBN9786163021267
 9786163021267 350.00
 9786163021267 350
 9786163021267 : 350 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม481 หน้า ; 24 ซม
หัวเรื่องกฏหมายแรงงาน
 กฎหมายแรงงาน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่าสินไหมทดแทน
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 พระราชบัญญัติประกันสังคม
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
 แรงงาน -- ไทย []
 แรงงานและกรรมกร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สหภาพแรงงาน
 กฎหมายแรงงาน -- ไทย []
 กรรมกร -- กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ค่าสินไหมทดแทน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 แรงงานสัมพันธ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สหภาพแรงงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา