Type Book
Title"2547 เศรษฐกิจไทยไปโลด... จะหาประโยชน์ได้อย่างไร?" วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ / จัดโดย สมาคมเศรษฐศาตร์ ธรรมศาศตร์
Authorการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2547 (2546 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2546
Description168 หน้า ; 30 ซม
Subject