book cover
Type Book
ชื่อเรื่องวัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี / จิรัสสา คชาชีวะ
ผู้แต่งจิรัสสา คชาชีวะ
ISBN9786162238130
 9786162238130 : อภินันทนาการ
 9786162238130 184
 9786164070936
 9786167767772
 9786167767772 220
 9786167787237
 9786167787237 350
 9786167801087
 9786167822006
 9789476416214
 9789742036539
 9789742036539 420
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครังที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 6
 พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
 พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่
รูปเล่ม369 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
ลิงค์ปกและสารบัญ
 ปกและสารบัญ
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ -- คดีบุคคล []
 ทรัพย์สินทางปัญญา
 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 สิทธิบัตร
 การแต่งคำประพันธ์
 ครอบครัว
 โบราณคดีกับประวัติศาสตร์
 บ้านนาเพียง (ขอนแก่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 โบราณคดี -- อินเดีย []
 โบราณคดี -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ []
 ปรัชญาไทย
 ผญา
 พุทธศาสนามหายาน
 ภรรยาที่ถูกทารุณ
 เรื่องสั้นไทย -- แง่การเมือง -- วิจัย []
 เรื่องสั้นไทย -- แง่สังคม -- วิจัย []
 วรรณกรรม -- รวมเรื่อง []
 วรรณกรรมกับสังคม -- วิจัย []
 วรรณกรรมการเมือง -- วิจัย []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 วรรณกรรมพื้นบ้านไทย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 วัชรยาน -- อินเดีย []
 วัชรยาน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ []
 สตรี -- เหยื่ออาชญากรรม []
 สุภาษิตและคำพังเพยไทย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 หมอลำ
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา []
 กฎหมายระหว่างประเทศ
 กฎหมายสิทธิบัตร
 กรุงเทพฯ -- ประวัติศาสตร์ []
 การก่อการร้าย -- ไทย (ภาคใต้) []
 การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- ไทย []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้) []
 ความรุนแรงในคู่สมรส
 ความรุนแรง -- ไทย (ภาคใต้) []
 ความรุนแรงต่อสตรี
 ความรุนแรงในครอบครัว
 เครื่องหมายการค้า
 เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 จริยศาสตร์
 จริยศาสตร์ -- แง่พุทธศาสนา []
 เทอร์โมเซตติ้งพสาสติก
 นิเวศวิทยามนุษย์ -- ไทย []
 โบราณคดีสังคมวิทยา -- ไทย []
 ปรัชญาขงจื้อ
 ปรัชญาจีน
 พญา
 พสาสติก
 พสาสติกเสริมแรง
 ลิขสิทธิ์
 พุทธจริยธรรม
 ภาษาศาสตร์
 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ
 ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
 วรรณกรรมการเมือง -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 วรรณกรรมการเมือง -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ -- ปาฐกถา []
 วรรณกรรมการเมือง -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ -- รวมเรื่อง []
 ศิลปกรรมพุทธศาสนาวัชรยาน
 ศิลปกรรมและสัญลักษณ์พุทธศาสนา -- อินเดีย []
 ศิลปกรรมและสัญลักษณ์พุทธศาสนา -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ []
 สุภาษิตและคำพังเพย.ไทย
 เหยื่อการก่อการร้าย

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา