book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน / กองบรรณาธิการ นันทพร วีรวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
ISBN9786169136149
 9786169136149 (ปกแข็ง)
 9786169136149 : อภินันทนาการ
 9786169136149 บาท
 9786169136149 280
 9786169136170
 9786169136170 244
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม180 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม
หัวเรื่องเพิ่มเติมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498- []
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498- []
 เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ []
 เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498- []
 เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ -- พระราชกรณียกิจ []
 เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวเรื่องFood -- Management []
 Children -- Nutrition []
 Food
 Nutrition
 การปรุงอาหาร
 การพัฒนา
 เกษตรกรรม -- ไทย []
 โครงการพัฒนาโรงเรียน
 โครงการอาหารกลางวัน
 เด็ก
 เด็ก -- การดูแล []
 เด็ก -- ไทย []
 เด็ก -- โภชนาการ []
 เด็ก -- ไทย []
 เด็กการดูแล
 เด็กไทย
 เด็กโภชนาการ
 ทุพโภชนาการในเด็ก
 เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 นักโภชนาการ
 นักเรียน -- โภชนาการ []
 บริการสุขภาพในโรงเรียน
 นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย []
 นักเรียนประถมศึกษา -- อาหาร []
 นักเรียนโภชนาการ
 บริการสุขภาพโรงเรียน
 บริการอนามัยเด็ก
 พระราชกรณียกิจ
 โภชนาการ
 โภชนาการ -- เด็ก []
 โภชนาการเด็ก
 โภชนาการโรงเรียน
 เยาวชน -- ไทย []
 เยาวชน -- ไทย []
 โรงเรียน
 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน -- นักเรียน []
 สุขภาพและอนามัยนักเรียน
 อาหาร
 อาหาร -- การจัดการ []
 อาหารกลางวัน
 อาหารเด็ก

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...

25

Loading items...

26
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

27

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา