book cover
Type Book
ชื่อเรื่องหลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น / ผู้แต่ง เทวินทร์ วงษ์พระลับ ... [และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ยุพิน ผาสุข]
ISBN9786167183978
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่มก-ฑ, 347, [2] หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องโคเนื้อ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 กระบือ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 โคนม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 พืชอาหารสัตว์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 สัตว์ -- การผลิต -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 โค -- การผลิต -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 สัตว์ปีก -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 สัตวศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 สุกร -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 โคกระบือ -- การผลิต -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา