book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (De Geer) ในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Use of carbon dioxide for controlling coffee bean Weevil Araecerus fasciculatus (De Geer) in postharvest garlic / ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, รัตนาพร ไชยศรี
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (De Geer) ในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว :
 Use of carbon dioxide for controlling coffee bean Weevil Araecerus fasciculatus (De Geer) in postharvest garlic
ผู้แต่งปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
รูปเล่มช, 38 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องด้วง -- การควบคุม []
 ด้วงเมล็ดกาแฟ -- การควบคุม []
 ศัตรูพืช -- การควบคุม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา