book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 2 เกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกิ่น / ทวี โพธิกุดไสย
ผู้แต่งทวี โพธิกุดไสย
ISBN9746269399
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
รูปเล่ม[ก]-ฌ, 115, [1] แผ่น
หัวเรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษา
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ไทย -- ขอนแก่น []
 บุคลากรทางการศึกษา -- ไทย -- ขอนแก่น -- ทัศนคติ []
 โรงเรียน -- การกระจายอำนาจ []
 วิทยานิพนธ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การบริหาร -- ไทย -- ขอนแก่น []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา