book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced scorecard เพื่อการประเมินผลองค์การ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต / โดย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, ปรียาภรณ์ ดวงพิกุล, รัชดาวรรณ วงษ์เหมือน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ISBN9742316163
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548
รูปเล่ม445 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์หน้าสารบัญ
หัวเรื่องการจัดการองค์การ -- วิจัย []
 การจัดองค์การ
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ภูเก็ต -- วิจัย []
 การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ -- วิจัย []
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- วิจัย []
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย -- ภูเก็ต []
 ประสิทธิผลองค์การ -- การวัด -- วิจัย []
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย -- ภูเก็ต -- วิจัย []
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ภูเก็ต -- วิจัย []
 ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน []
 ประสิทธิผลองค์การ -- วิจัย []
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- ภูเก็ต -- การบริหาร -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา