book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิเคราะห์ตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2541 / โดย กองวิเคราะห์โครงการประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; [บรรณาธิการ นที เนียมศรีจันทร์, ครรชิต พุทธโกษา, ศยามน ไชยปุรณะ ; ฝ่ายรวบรวมและจัดทำต้นฉบับ ปรียาวัลย์ อุดมสูงเนิน ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2545
รูปเล่ม88, ผ-12 หน้า
หัวเรื่องวิจัย -- การประเมินผล -- วิจัย []
 วิจัย -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา