book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า / [โดย อารี วัลยะเสวี ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า
ISBN9747232243
 9747232243 160
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2542
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม95, [7] หน้า
หัวเรื่องDelivery of Health Care -- Thailand []
 Health Services -- Thailand []
 Health Systems Plans -- Thailand []
 การบริการสาธารณสุข
 การแพทย์กับสังคม
 นโยบายด้านสุขภาพ -- ไทย []
 บริการทางการแพทย์ -- ไทย []
 บริการทางการแพทย์
 สังคมไทย -- สุขภาพและอนามัย []
 สาธารณสุข -- ไทย []
 สาธารณสุข, การบริหาร -- ไทย []
 สุขภาพ -- การบริการ []
 Health Care Reform -- Thailand []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา