book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา 565 301 ทันตกรรมบูรณะ 1 เรื่องการใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยในการเตรียมโพรงฟัน วิชา 565 303 ทันตกรรมบูรณะ 2 เรื่องการบูรณะฟันร่วมกับการปักหมุด วิชา 565 411 เอ็นโดดอนติคส์ 1 เรื่องการล้างคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟันและการเพาะเชื้อ / สมสวัสดิ์ ทรงนวล
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ช่วยในการเตรียมโพรงฟัน
 การบูรณะฟันร่วมกับการปักหมุด
 การล้างคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟันและการเพาะเชื้อ
 ทันตกรรมบูรณะ 1 เรื่องการใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ช่วยในการเตรียมโพรงฟัน
 ทันตกรรมบูรณะ 2 เรื่องการบูรณะฟันร่วมกับการปักหมุด
 เอ็นโดดอนติคส์ 1 เรื่องการล้างคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟันและการเพาะเชื้อ
ผู้แต่งสมสวัสดิ์ ทรงนวล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
รูปเล่ม6,22,16 หน้า
หัวเรื่องฟัน, การอุดชั่วคราว
 ฟัน, การอุดถาวร
 รากฟัน

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา