Type Book
Title"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
Authorอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
ISBN9786163949165
Imprintกรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Description261 หน้า : ภาพประกอบ
Subject