book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / สุธาริณี วิภาธนกิจ
ผู้แต่งสุธาริณี วิภาธนกิจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
รูปเล่มก-ฎ, 110 แผ่น
หัวเรื่องการศึกษาอิสระ
 ร้านค้าปลีก -- ไทย -- กาฬสินธุ์ []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา