book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอภาพความเป็นชายและความเป็นหญิงในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย / ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง
ผู้แต่งดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
รูปเล่ม[ก]-ช, 211, [1] หน้า
หัวเรื่องความเป็นชาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 ความเป็นหญิง -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 พุทธศาสนา -- คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ []
 วิทยานิพนธ์

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา