book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจีเรีย / ขนิษฐา จันทเวทย์
ผู้แต่งขนิษฐา จันทเวทย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
รูปเล่มก-ง, 8 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องความหลากหลายของชนิดพันธุ์ -- ไทย -- หนองคาย []
 น้ำ -- การวิเคราะห์ []
 น้ำเสีย
 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ -- ไทย -- หนองคาย []
 มลพิษทางน้ำ
 มลภาวะทางน้ำ
 Biological Oxigen Demand

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา