book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและเผชิญความเจ็บป่วย / พระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
ผู้แต่งพระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
รูปเล่ม334 แผ่น
หัวเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 วิทยานิพนธ์
 การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แง่ศาสนา -- ศาสนาอิสลาม []
 ความเจ็บป่วย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 ความเจ็บป่วย -- แง่ศาสนา -- ศาสนาอิสลาม []
 สุขภาพ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 สุขภาพ -- แง่ศาสนา -- ศาสนาอิสลาม []
 การส่งเสริมสุขภาพ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 การส่งเสริมสุขภาพ -- แง่ศาสนา -- ศาสนาอิสลาม []
 ความเจ็บป่วย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสน []
 สุขภาพ -- แง่ศาสนา []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา