book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ / เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ, อรพิณทร์ ปินต๊ะสม
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ การวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่งเยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
พิมพลักษณ์2553
รูปเล่ม(ฎ), 293 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -- วิจัย []
 การจัดการศึกษาโดยชุมชน -- วิจัย []
 การศึกษาขั้นปฐมวัย -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- วิจัย []
 ชุมชนกับโรงเรียน -- วิจัย []
 เด็ก -- พัฒนาการของเด็ก -- วิจัย []
 เด็กปฐมวัย -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา