book cover
Type Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ISBN9786162799884
 9786163583062
 9786163583062 (ล.2)
 9786164452480
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม191 หน้า : ภาพสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องคุณภาพชีวิต
 เด็ก -- การดูแล []
 ภาวะสุขภาพ
 สุขภาพ -- รวมเรื่อง []
 อุบัติเหตุ -- จราจร []
 การเกิด
 การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข
 การปฏิรูประบบบริการสาธารุสุข
 การปรุงอาหาร -- หม่อน []
 การส่งเสริมสุขภาพ
 คนพิการ
 ความเท่าเทียม
 ดัชนีสุขภาพ
 เด็ก--การดูแล
 ผ้าไหม -- ไทย []
 ผ้าไหมไทย -- บทความ []
 ผ้าไหมไทย
 ผู้สุงอายุ
 ผู้สูงอายุ
 ภาวะสุขภาพ -- ดัชนีชี้วัด []
 วัด
 วัดบวรนิเวศวิหาร
 ศิลปกรรม -- ไทย []
 สถาปัตยกรรม
 สถาปัตยกรรม -- ไทย []
 สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย []
 สุขภาพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สุขภาพ -- ข้อมูล []
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 หม่อน -- แง่โภชนาการ []
 หม่อนไหม
 หลักประกันสุขจภาพแห่งชาติ
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ไหม -- บทความ []
 ไหม -- การแปรรูป []
 ไหม -- การเลี้ยง []
 อนามัยการเจริญพันธุ์
 health conditions
 public health
 การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 คนสูงอายุ
 ความสุข -- ไทย []
 ความเสมอภาค
 คุณภาพชีวิต -- ไทย []
 เครื่องชี้ภาวะสุขภาพ
 ชุมชน -- การจัดการ []
 นโยบายด้านสาธารณสุข
 นโยบายสาธารณสุข
 ยา
 ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ -- ไทย []
 วัดเทพศิรินทราวาส
 วัดนิเวศธรรมประวัติ
 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 วัดอัษฎางคนิมิตร
 ศิลปกรรมพุทธศาสนา
 สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
 สาธารณสุข -- ไทย []
 สุขภาพ
 สุขภาพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 หม่อน
 หม่อน -- การปลูก []
 หม่อนไหม -- การเลี้ยง []
 ไหม
 ไหมไทย
 อนามัยเจริญพันธุ์
 การปฎิรูประบบบริการสาธารณสุข
 วัด -- ไทย []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

15
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักหอสมุดกลาง สจล, แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา