book cover
Type Book
ชื่อเรื่องส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ / ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
ผู้แต่งฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
ISBN9742319227
 9786162713392
 9786162713590
 9786162713644
 9786164071124
 9786167158037
 9789742319229
 9789742319229 : 380 บาท
 9789742319229 380
 9789742319229 380.00
 9789745233454
 9789746729758
 9789746823951
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 3
รูปเล่ม290 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์Content
 Sample Text
 Cover
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/thumbnail/1704apr/195238.jpg
หัวเรื่องHuman-computer interaction
 User interfaces (Computer systems)
 ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก (ระบบคอมพิวเตอร์)
 ปฏิสัมพันธ์มนุษย์ -- คอมพิวเตอร์ []
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน
 ระบบคอมพิวเตอร์
 รายการอาหาร
 การต่อสู้ทางการเมือง
 การปรุงอาหาร -- ไข่ไก่ []
 การพนันกับเยาวชน
 การพัฒนาชุมชน -- นโยบายสาธารณะ []
 การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย -- สงขลา []
 การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย -- สตูล []
 การเมืองในวรรณกรรม
 การสื่อสารทางการแพทย์
 ไข่ไก่ -- การผลิต []
 ไข่ไก่ -- แง่โภชนาการ []
 ไข่ไก่ -- มาตรฐาน []
 ไข่ไก่ -- อาหาร []
 ความขัดแย้งทางการเมือง -- ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้) []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้) []
 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 คอมพิวเตอร์
 เครือข่ายสังคมออนไลน์
 ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์)
 ไทใหญ่ -- ประวัติศาสตร์ []
 นโยบายอุตสาหกรรม -- ไทย []
 ปฏิสัมพันธ์มนุษย์-คอมพิวเตอร์
 พฤกศาสตร์ -- ไทย -- เขื่อนรัชประภา (สุราษฎร์ธานี) []
 พันธุ์พืช -- ไทย -- เขื่อนรัชประภา (สุราษฎร์ธานี) []
 พืช
 ฟุตบอล -- การพนัน []
 ฟุตบอล -- แง่สังคม []
 ภาษาเขมร -- การใช้ภาษา []
 ภาษาเขมร -- คำศัพท์ []
 ภาษาเขมร -- บทสนทนาและวลี []
 วรรณกรรม -- รวมเรื่อง []
 วัยรุ่นหญิง
 สื่อสังคมออนไลน์
 อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา