book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ทัศนคติต่อการกระทำผิดกฎหมาย ทัศนคติต่อรูปแบบในการดำเนินชีวิต การใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุ้นค่าในตนเองของผู้ต้องขังไทย" : รายงานผลการศึกษาวิจัย / พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมทัศนคติต่อการกระทำผิดกฎหมาย ทัศนคติต่อรูปแบบในการดำเนินชีวิต การใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุ้นค่าในตนเองของผู้ต้องขังไทย : รายงานผลการศึกษาวิจัย
 รายงานผลการศึกษาวิจัย "ทัศนคติต่อการกระทำผิดกฎหมาย ทัศนคติต่อรูปแบบในการดำเนินชีวิตการใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุ้นค่าในตนเองของผู้ต้องขังไทย"
ผู้แต่งพรพรรณ ศิลปวัฒนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์, 2557
รูปเล่ม(13), 116 หน้า : ตาราง
หัวเรื่อง
 


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา