book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง" : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วีระพันธ์ จันทร์หอม
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ "พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง"
ผู้แต่งวีระพันธ์ จันทร์หอม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
รูปเล่มฎ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์
 ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 โบราณวัตถุ -- เชียงใหม่ []
 พิพิธภัณฑ์
 ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
 เว็บไซต์ -- การออกแบบ []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา