book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้บริบทชุมชนเชิงสร้างสรรค์เรื่องเครื่องเบญจรงค์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 / โดย อังค์สร กฤตอนันท์
ผู้แต่งอังค์สร กฤตอนันท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557
รูปเล่มง-ฎ, 231 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตาราง
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- วิจัย []
 เครื่องถ้วยเบญจรงค์ -- การสอนด้วยสื่อ -- วิจัย []
 เครื่องถ้วยเบญจรงค์ -- ไทย -- สมุทรสาคร []
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- วิจัย []
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิจัย []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- สมุทรสาคร []
 ระบบมัลติมีเดีย -- วิจัย []
 สื่อการสอน -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา