book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเรือนแพ ลุ่มน้ำสะแกกรัง / โดย จ่าสิบเอกทรงยศ สาโรจน์
ผู้แต่งทรงยศ สาโรจน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557
รูปเล่มง-ฐ, 437 แผ่น. : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน -- ไทย -- อุทัยธานี -- วิจัย []
 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
 ชุมชน -- ไทย -- อุทัยธานี -- วิจัย []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- อุทัยธานี -- วิจัย []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- อุทัยธานี -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา