book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่น : พลังแห่งการปฏิรูปประเทศ / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมThe second national conference on public affairs management local communities : power of Thailand's national reform
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาการปกครองท้องถิ่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, [2557]
รูปเล่ม181 หน้า ; 29 ซม
หัวเรื่อง
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUP General stack JS7153.3.A8 ข53 2557-ON SHELVES

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา