Type Book
Titleรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่น : พลังแห่งการปฏิรูปประเทศ / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Varying TitleThe second national conference on public affairs management local communities : power of Thailand's national reform
Authorมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาการปกครองท้องถิ่น
Imprintขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, [2557]
Description181 หน้า ; 29 ซม
Subject
 
 

1  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000