book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกาาตลอดชีวิต
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ..
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538
รูปเล่ม69 หน้า
หัวเรื่องกฎหมาย
 การศึกษา -- ไทย []
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
 การศึกษาต่อเนื่อง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การศึกษาผู้ใหญ่

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา