book cover
Type Book
ชื่อเรื่องพลวัตสังคมและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : มุมมองจากนักมานุษยวิทยาชายขอบ / สมหมาย ชินนาค Text
ผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
ISBN9786161801946
 9786161801953
 9786165517867
 9786169108849
 9789744392794
 9789745233164
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม374 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง []
 Economic development -- Environmental aspects -- Mekong River Region []
 Ethnology -- Mekong River Region []
 กฎหมายรัษฎากร
 ชาติพันธุ์วิทยา -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง []
 สังคมและวัฒนธรรม
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 รัษฎากร
 ลุ่มน้ำโขง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 กฎหมายรัษฎากร -- ไทย []
 กลุ่มชนชายขอบ
 กลุ่มชาติพันธุ์ -- ลุ่มน้ำโขง []
 การบริหารการพัฒนา
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 การผสมกลมกลืนทางสังคม -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง []
 การผสมกลมกลืนทางสังคม -- ลุ่มน้ำโขง []
 การพัฒนาประเทศ
 ชายขอบทางสังคม
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 วัฒนธรรม
 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 สังคมและวัฒนธรรม -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง []
 สังคมและวัฒนธรรม -- ลุ่มน้ำโขง []
 อาเซียน

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2

Loading items...

3
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

8

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา