book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง5 องค์กรต้นแบบในการสร้างความสุข : องค์กรเอี่ยมสุข = Happy workplace / [รวบรวมองค์ความรู้โดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมองค์กรเอี่ยมสุข
 Happy workplace
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ : แผนงาน, 2553
รูปเล่ม150 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่องการทำงาน
 การบริหารงานบุคคล
 การบริหารองค์การ -- รวมเรื่อง []
 ความพอใจในการทำงาน
 สุขภาวะ
 คุณภาพชีวิตการทำงาน
 สภาพแวดล้อมการทำงาน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา