book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ / ศักดา ธนิตกุล
ผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
ISBN9786162694905
 9786162694905 240
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
 พิมพ์ครั้งที่ 3
รูปเล่ม258 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ความรับผิดของผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ข้อบังคับทางการค้า
 ความรับผิดของผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย []
 law
 products
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด []
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ความรับผิดของผู้ผลิต
 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา []
 คุณภาพผลิตภัณฑ์

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

10

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา